​Agenda 
 5 oktober:  Leerkachten staken. De Achthoek is gesloten.

                  Dag van de leerkracht

12 oktober: Schoolreisje groepen 1-2

18 oktober: Nieuwsbrief 4


Voor overige data zie kalender website

Op tijd komen.
Het schooljaar is inmiddels 4 weken bezig. Iedereen heeft weer kunnen wennen aan het schoolritme. Desalniettemin merken we helaas dat het nog te vaak voorkomt dat leerlingen te laat komen. Voor de leerkracht en de groep is het heel storend dat de start van de les veelvuldig onderbroken wordt door kinderen die te laat gebracht worden of te laat op school zijn.  Wij hopen dat u hier samen met ons op wil letten en er mede zorg voor wil dragen dat we op tijd met de lessen kunnen beginnen (start van de les 08:30 uur BTP/ 08:45 OHK). 

Gevaarlijke situatie rond schoolplein BTP
Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat parkeren rond het schoolplein op het BTP niet is toegestaan. In het verleden hebben we al uitgebreid toegelicht waarom dit gevaarlijk is en dat dit gevaar ook daadwerkelijk tot ongelukken heeft geleid. Hierbij nogmaals een dringend verzoek om lopend of met de fiets naar school te komen. Mocht het onvermijdelijk zijn om toch met de auto naar school te moeten komen, dan kunt u parkeren in de parkeervakken in de aangrenzende straten. 

Bijeenkomst mediawijsheid
Ouder- en Kindteams.jpg

Beste ouder(s),

In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd: de bijeenkomst over mediawijsheid gaat plaatsvinden op 23 november 2017 van 19.30-21.00 uur op basisschool Piet Hein. Deze bijeenkomst is voor ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8.

De geplande bijeenkomst over mediawijsheid op 12 oktober vervalt hiermee.

23 november valt in de Week van de Mediawijsheid. Op basisschool Piet Hein verzorgt dan een speciaal geschoolde leerkracht de themabijeenkomst mediawijsheid. De ouders van alle basisscholen in het Oostelijk Havengebied zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen.

De overige themabijeenkomsten van dit schooljaar zijn te vinden op de folder/ poster die verspreid is door school.

We zien jullie graag op 23 november op basisschool Piet Hein!

namens de OKA’s Oostelijk Havengebied,

Wilma Aarts, Maja Jancin, Ingrid Bruining, Monique Fledderus, Joke Hilbers en Willemijn Derkx.

 

 Nieuws volwassenen

 
 

 Nieuws kinderen