​Agenda:
21 en 22 september:  Startgesprekken groepen 3 t/m 7
4 oktober:                 Nieuwsbrief 3
5 oktober:                 Staking: De Achthoek is gesloten  
                                Dag van de leerkracht

Inzamelactie WeCycle
We doen dit jaar weer mee met een inzamelactie van WeCycle, dit keer op beide locaties. De groepen 5 gaan deze actie organiseren, omdat het onderwerp binnen hun thema past. Vanaf maandag 25 september zal er op een duidelijk zichtbare plek een grote doos staan waarin gebruikte, kleine elektrische apparaten gegooid kunnen worden. Het gaat echt om kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij, die in een boodschappentas passen. Vóór het inleveren moeten restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. A.u.b. geen batterijen en (spaar)lampen inleveren. We doen mee aan deze actie, omdat het goed is het voor het milieu. Elektrische apparaten horen niet thuis in de vuilnisbak, omdat deze kunnen worden gerecycled. Dit bespaart belangrijke grondstoffen voor onze gezamenlijke toekomst en schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. Hier willen we de kinderen bewust van maken. En als we meer dan 75 apparaten inzamelen krijgt de school een mooi boekenpakket. Gooi uw apparaten dus niet in de prullenbak, maar kom ze (uiterlijk 10 november) bij ons inleveren. Alvast hartelijk bedankt!


Ouder- en Kindteam op de basisschool
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseur (Ingrid Bruining op de OHK en Maja Jancin op het BTP) of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder?
Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Ingrid Bruining op 06-33323532 of Maja Jancin op 06-33321905 of via i.bruining@oktamsterdam.nl of m.jancin@oktamsterdam.nl . Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op https://oktamsterdam.nl/ . Hier kan je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!


Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen wij ook het zicht en gehoor. Meedoen is vrijwillig. Goed om te weten: met alle vragen over de gezondheid of ontwikkeling van kinderen kunnen ouders altijd terecht bij jeugdverpleegkundige Maayke Versteeg, mversteeg@ggd.amsterdam.nl, 06-10403444 of jeugdarts Salem Zeggay, szeggay@ggd.amsterdam.nl, 06-30986278 van het Ouder- en Kindteam.

thema OH 2017-18.png
 

 

 Nieuws volwassenen

 
 

 Nieuws kinderen